Jules Mitchell flagship training 29.11. -1.12.2019

BIOIOMECHANICS AND THE SCIENCE OF STRETCHING
 
29.11.–1.12.2019
 
FRIDAY / PERJANTAI 12.00–18.00
SATURDAY / LAUANTAI 10.00–18.00
SUNDAY / SUNNUNTAI 9.00–17.00
Join yoga educator and author Jules Mitchell on her 3-day flagship training course that weaves together yoga asana with the basics of biomechanics to take your knowledge and teaching confidence to the next level. The latest in movement research and foundational scientific concepts are discussed in an easy-to-understand, practical way that builds body awareness and will immediately impact the way you teach and practice yoga.
 
A sample of discussion and interactive topics include:
 
• Differentiate between anatomy and biomechanics
• Improve range of motion without stretching
• Challenge the conventional script for even the most basic poses
• Explore how tendons and similar connective tissues respond and adapt to loads
• Create more clarity and accuracy in alignment cues
• Consider how specific cueing and intentional loading can promote positive tissue change
• Examine the fascinating role of neuroscience in pain and mobility
• Explore how to individualise and enhance poses with creative prop placement
• Play with unique and effective tools such as isometric and resistance stretching
 
If you are a body-nerd, science-buff or simply curious about how to create positive tissue change through your yoga asana practice, this course is for you! This course is particularly useful for teachers and teacher trainees.
 
* * *
 
Jooganopettaja ja tietokirjailija Jules Mitchell tuo Suomeen kolmen päivän lippulaivakoulutuksensa, jossa sukelletaan joogan asentoharjoituksen ja biomekaniikan maailmaan. Jules opettaa biomekaniikan ja liikuntalääketieteen käsitteitä käytännönläheisesti ja nivoo ne joogan asentoharjoitukseen tavalla, joka nostaa ymmärryksen ja oman kehotietoisuuden uudelle tasolle.
 
Kurssi on erityisen hyödyllinen opettajille ja opettajaksi opiskeleville, mutta sopii myös joogan asentoharjoitusta säännöllisesti tekeville, jotka haluavat oppia ymmärtämään asentoharjoituksen syvempää olemusta biomekaniikan ja liikuntalääketieteen nykyhetken tietämyksen valossa.
 
Kurssilla käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa:
 
• Anatomian ja biomekaniikan erot
• Nivelten liikelaajuuden parantaminen ilman venyttelyä
• Asentoharjoituksen sanallistamisen tarkastelu uusista näkökulmista
• Jänteiden ja muiden sidekudosrakenteiden reagoiminen ja mukautuminen kuormitukseen
• Asentoharjoituksen linjausohjeiden selkeyttäminen ja tarkentaminen
• Kuinka täsmällisellä sanallisella ohjeistuksella ja kudosten tarkoituksellisella kuormittamisella vaikutetaan myönteisesti kudosrakenteisiin
• Neurotieteen kiehtova merkitys kivun kokemisessa ja liikkuvuudessa
• Asentoharjoituksen yksilöllinen muokkaaminen apuvälineiden luovalla käytöllä
• Staattisen (isometrisen) venyttelyn, vastusta vastaan tehtävän (eksentrisen) venyttelyn ja muiden hyväksi havaittujen keinojen käyttö joogan asentoharjoituksessa
 
 
JULES MITCHELL
 
Jules is a sought-after yoga educator and regularly contributes to teacher training programmes and leads workshops and courses worldwide.
 
In February 2019, Jules released her ground-breaking book ”Yoga Biomechanics: Stretching Redefined”.
 
Watch a short video of Jules telling about her book: http://tinyurl.com/yylxcpak 
 
For more information about Jules, please visit her website www.julesmitchell.com
 
***
 
Jules on kysytty kouluttaja ja opettaa säännöllisesti monissa eri jooganopettajien koulutusohjelmissa sekä vetää työpajoja ja kursseja ympäri maailmaa.
 
Helmikuussa 2019 Julesilta tuli uraauurtava oppikirja: ”Yoga Biomechanics: Stretching Redefined”.
 
Katso lyhyt video, jolla Jules kertoo tuoreesta kirjastaan: http://tinyurl.com/yylxcpak 
 
Lisätietoja Julesista hänen verkkosivuiltaan: www.julesmitchell.com
 
 
PRICE AND ENROLMENT
 
 
Early bird price until 16 September: 390 €
Regular price after 16 September: 440 €
 
Online payment link: https://holvi.com/shop/HXQzJB/
 
***
 
HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN
 
Ilmoittautumiset: eija.tervonen@gmail.com
 
Ennakkohinta 16.9. asti: 390 €
Hinta 16.9. jälkeen: 440 €
 
Kurssin verkkomaksu: https://holvi.com/shop/HXQzJB/